Sborník: Až já budu velká

Abstract
Praktická část bakalářské práce spočívá v realizaci série maleb, kreseb a fotografií reflektujících téma odchodu z domova a hledání nového. Dále se nad celým autobiografickým příběhem vznáší lidová píseň „Až já budu velká“. Tematizována je i postava selky a její povolání, cíle a postoje, protože právě ona se stává společníkem a rádcem autorky.
The practical part of the bachelor's thesis consists in the realization of a series of paintings, drawings and photographs reflecting the theme of leaving home and finding a new one. Furthermore, the folk song "When I'm Big" hovers over the whole autobiographical story. The character of the peasant woman and her profession, goals and attitudes are also thematized, because she becomes the author's companion and counselor.
Description
Citation
FIEDLEROVÁ, A. Sborník: Až já budu velká [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
MgA. Vasil Artamonov (předseda) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) MgA. Břetislav Malý (člen) PhDr. Ladislav Jackson (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) MgA. Jan Šerých (člen) Mgr. Lenka Střeláková (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajoba byla zahájena stručným představením studentky, následně byly studentka a komise seznámeny s obsahem posudků vedoucí práce a oponentky (v zastoupení). V rámci své připravené obhajoby pak studentka představila práci ve větším detailu a zodpověděla dotazy z posudků (týkající se zdrojů práce, role rytmu nebo volby modré barvy jako dominantní). Po zodpovězení dotazů z posudků byla zahájena rozprava, v níž studentka reagovala např. na dotazy týkající se zasazení práce do kontextu současného umění. Studentka rozpravu argumentačně zvládla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO