Time synchronized low-voltage measurements for Smart Grids

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-11-26
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
This paper deals with possible future development of Smart Grids based on more detailed monitoring of grid. The aim of this work is to propose measurements for low-voltage level of Smart Grids inspired by measurements known from high-voltage level. Using time synchronization and intelligent endpoint devices creates wide area measuring grids to collect essential data for faster detection of illegal consumers, branch overload detection, power-quality verification, and other features. These can improve overall stability and reliability of grid by covering low-voltage level that is typical with dynamic change of topology, different sources of disturbances and as primary source for majority of customers.
Tento článek se zabývá možným budoucím vývojem inteligentních sítí založených na podrobnějším monitorování sítě. Cílem této práce je navrhnout měření pro úroveň nízkého napětí inteligentních sítí, inspirovaných měřeními známými z úrovně vysokého napětí. Použití časové synchronizace a inteligentních koncových zařízení vytváří plošné měření sítě ke shromažďování důležitých údajů pro rychlejší detekci nelegálních odběrů, detekci přetížení, ověřování kvality dodávky a další funkce. Ty mohou zvýšit celkovou stabilitu a spolehlivost sítě ovládnutím nízkého napětí, které je typické dynamickou změnou topologie, různými zdroji poruch a jako hlavní zdroj energie pro většinu zákazníků.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2015, vol. 100, issue 1, p. 1389-1395.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815005354
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO