Study of micro structural material changes after WEDM based on TEM lamella analysis

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-06-07
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
Wire electrical discharge machining is an unconventional machining technology that is crucial in many industries. The surface quality of the machined parts is carefully monitored, but the condition of the subsurface layer also plays a crucial role, especially in case of defects occurrence such as cracks or burnt cavities. The subsurface layer of individual materials is affected differently due to wire electrical discharge machining. For this reason, this study was carried out focusing on a detailed analysis of transmission electron microscope (TEM) lamellae made of Ti-6Al-4V titanium alloy, AlZn6Mg2Cu aluminium alloy, pure molybdenum, Creusabro 4800 steel, and Hardox 400 steel. The attention was first of all paid to the concentration and distribution of individual elements in the recast layer and also in the base material, which was often affected by Wire electrical discharge machining. Further, a diffraction analysis was performed for each TEM lamella in the adhesive area and in the area of the base material. In order to assess the macro-effects on the machined material, the analysis of the topography of the machined surfaces and the morphology analysis were performed using electron microscopy.
Elektroerozivní drátové řezání je nekonvenční technologie obrábění, která je klíčová v mnoha průmyslových odvětvích. Jakost povrchu takto obrobených dílů je pečlivě monitorována, nicméně stav podpovrchové vrstvy hraje také klíčovou roli a to především při vzniku defektů v podobě trhlin či vypálených kavit. Podpovrchová vrstva u jednotlivých materiálů je v důsledku elektroerozivního obrábění ovlivněna odlišným způsobem. Z toho důvodu byla provedena tato studie zabývající se detailní analýzou TEM lamel vyrobených z hliníkové slitiny AlZn6MgCu, titanové slitiny Ti-6Al-4V, čistého molybdénu, oceli creusabro 4800 a oceli hardox 400. Pozornost byla věnována především koncentraci a rozložení jednotlivých prvků v oblasti recast layer a také v základním materiálu, který byl často účinky WEDM také ovlivněn. Dále byla u každé TEM lamely provedena difrakční analýza v oblasti přílepku i v oblasti základního materiálu.
Description
Citation
Metals. 2020, vol. 10, issue 7, p. 1-21.
https://www.mdpi.com/2075-4701/10/7/949/htm
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO