Android aplikace pro doplňování zásob pojízdných kaváren

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Moja diplomová práca je zameraná na komplexnú analýzu vybranej firmy, jej podnikateľského prostredia a možných rizík spojených so zavedením navrhnutej zmeny zásobovacieho procesu pomocou mobilnej aplikácie. Návrh riešenia obsahuje metódu znižovania rizika, ucelený pohľad na procesy v aplikácii a jej grafický návrh spolu s odhadovanými nákladmi na zavedenie zmeny.
My diploma thesis is focused on a comprehensive analysis of a selected company, its business environment and possible risks associated with the implementation of the proposed change in the supply process using a mobile application. My proposed solution includes a risk reduction method, a complex view of the processes in the application and its graphic design, along with the estimated costs of implementing the change.
Description
Citation
SZAKÁCS, T. Android aplikace pro doplňování zásob pojízdných kaváren [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-16
Defence
otázka oponenta - Ing. Bernard Neutwirth, Ph.D., MSc Proč v prvním roce provozu také neplánujete náklady na údržbu a servis? - zodpovězeno Pokuste se kvantifikovat úsportu časových nákladů při využití Vašeho řešení oproti stavajícímu stavu. - zodpovězeno člen komise - RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. Jak jste získal křivku uvedenou v grafu v diplomové práci? Jakou hodnotu má pravděpodobnost? Jakých hodnot může dosahovat? - zodpovězeno člen komise - doc. Ing. Radek Doskočil. Ph.D., MSc Vysvětlete údaje v schématu v prezentaci. - zodpovězeno Současný stav doplňování zásob v pojízdné kavárně? - zodpovězeno Proč jste si vybral metodu PERT? - zodpovězeno člen komise - Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc Jak by se dala data získaná Vámi navrhovanou aplikací analyticky využít? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO