Strategické řízení rozvoje podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem strategie pro malý podnik. Jako východisko poslouží strategická analýza, která identifikuje vnitřní a vnější vlivy působící na daný podnik. Nakonec je vypracován návrh strategie rozvoje podniku včetně doporučení pro management.
This thesis is focused on proposal of strategy of company. Strategic analysis is base point for identification of external and internal influences on given company. Proposal of strategy of company including advices for management is output of this theses.
Description
Citation
ŠVAJDA, J. Strategické řízení rozvoje podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. Vyhodnocení Porterova modelu máte číselně (váhy a počítání), podle kterého zdroje se řídíte? Zodpovězeno. Hrozby karanténních opatření, proč se jedná o hrozbu? Zodpovězeno. Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. Výsledky SWOT matice poukají na strategii SO. Jde o růstovou strategii, což vzhledem ke stávající situaci firmy není vhodné. Z čeho jste vycházel? Zodpovězeno. doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA Zvažujete růst ceny o 2 %. Jaká je výše inflace v současné době? Zodpovězeno. Jaká je reakce poptávky na změnu ceny? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO