Hodnocení výkonnosti společnosti COLORprofi, spol. s r.o. na bázi ukazatele EVA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení výkonnosti vybrané společnosti prostřednictvím moderního ukazatele ekonomické přidané hodnoty (EVA). Zpracováním finanční analýzy je nastíněno finanční zdraví společnosti. Analýza se stala podkladlem pro výpočet ukazatele EVA. Dále jsou potřebné vybrané úpravy účetních dat k výpočtu. Na základě zjištěných skutečností jsou navržena opatření, která přispívají ke zvýšení ekonomické přidané hodnoty a eliminaci vlivů na její pokles.
This diploma thesis focuses on the performance evaluation of a selected company through the modern indicator of Economic Value Added (EVA). The company´s financial health is outlined by a financial analysis. The analysis became the basis for the calculation of the EVA indicator. Selected adjustments to the accounting data are necessary for the calculation. Based on the findings measures are proposed that contribute to the increase of Economic Value Added and eliminate the effects of its decline.
Description
Citation
UČŇOVÁ, K. Hodnocení výkonnosti společnosti COLORprofi, spol. s r.o. na bázi ukazatele EVA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-14
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: odpovězeno doc. Meluzín: Navrhujete financování bankovním úvěrem, odkud máte potvrzenou úrokovou sazbu? odpovězeno doc. Meluzín: V jakém období Vám ji nabídli? V jaké hodnotě je bankovní úvěr zajištěn? odpovězeno Ing. Schüller: Proč jste si vybrala tuto společnost? Jaká byla vaše motivace? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO