Hodnocení výkonnosti společnosti COLORprofi, spol. s r.o. na bázi ukazatele EVA

but.committeeprof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: odpovězeno doc. Meluzín: Navrhujete financování bankovním úvěrem, odkud máte potvrzenou úrokovou sazbu? odpovězeno doc. Meluzín: V jakém období Vám ji nabídli? V jaké hodnotě je bankovní úvěr zajištěn? odpovězeno Ing. Schüller: Proč jste si vybrala tuto společnost? Jaká byla vaše motivace? odpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorUčňová, Kláracs
dc.contributor.refereeMrvová, Miloslavacs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:59:18Z
dc.date.available2020-07-16T10:59:18Z
dc.date.created2020cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na zhodnocení výkonnosti vybrané společnosti prostřednictvím moderního ukazatele ekonomické přidané hodnoty (EVA). Zpracováním finanční analýzy je nastíněno finanční zdraví společnosti. Analýza se stala podkladlem pro výpočet ukazatele EVA. Dále jsou potřebné vybrané úpravy účetních dat k výpočtu. Na základě zjištěných skutečností jsou navržena opatření, která přispívají ke zvýšení ekonomické přidané hodnoty a eliminaci vlivů na její pokles.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the performance evaluation of a selected company through the modern indicator of Economic Value Added (EVA). The company´s financial health is outlined by a financial analysis. The analysis became the basis for the calculation of the EVA indicator. Selected adjustments to the accounting data are necessary for the calculation. Based on the findings measures are proposed that contribute to the increase of Economic Value Added and eliminate the effects of its decline.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationUČŇOVÁ, K. Hodnocení výkonnosti společnosti COLORprofi, spol. s r.o. na bázi ukazatele EVA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other125487cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192039
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční řízení podnikucs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectklasické ukazatele finanční analýzycs
dc.subjectmoderní ukazatele finanční analýzycs
dc.subjectekonomická přidaná hodnotacs
dc.subjectčistá operační aktivacs
dc.subjectnáklady na cizí kapitálcs
dc.subjectnáklady na vlastní kapitálcs
dc.subjectcompany financial managementen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectclassic indicators of financial analysisen
dc.subjectmodern indicators of financial analysisen
dc.subjecteconomic value addeden
dc.subjectnet operating assetsen
dc.subjectcost of debten
dc.subjectcost of equityen
dc.titleHodnocení výkonnosti společnosti COLORprofi, spol. s r.o. na bázi ukazatele EVAcs
dc.title.alternativePerformance Evaluation of the Company COLORprofi, spol. s r.o. Based on the EVA Indicatoren
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-13:45:21cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid125487en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:17:27en
sync.item.modts2021.11.12 16:34:51en
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.99 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_125487.html
Size:
5.99 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_125487.html
Collections