Interní komunikace ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce je rozdělena teoretickou a praktickou část, kde jejímž hlavním cílem je správné nastavení interní komunikace ve vybrané společnosti. Je analyzován a vyhodnocován současný stav vybrané společnosti. Následně jsou na základě získaných výsledků z teoretické i praktické části vytvořeny návrhy interní komunikace, které slouží ke snížení fluktuace zaměstnanců, zvyšují motivaci zaměstnanců a pozitivně ovlivňují pracovní atmosféru. Výsledky práce budou předány zkoumané společnosti.
This diploma thesis is divided into theoretical and practical part. Main goal is to set a right internal communication for chosen company. The current situation is analysed and evaluated. Results from the theoretical and practical part are put forward for proposals of internal communication. These proposals should decrease a fluctuation of employees, raise motivation of employees and influence working atmosphere positively. Final diploma thesis will be given to researched company.
Description
Citation
SPÁČILOVÁ, A. Interní komunikace ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-14
Defence
Otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Vít Chlebovský: Věděla jste, že ve firmě je problém ohledně komunikace ještě před zahájením své práce nebo jste na zjištění přišla až v průběhu? - odpovězeno doc. Vít Novotný: Jak lze vytvořit jednodenní teambuilding v restauračním zařízením? Jak samotná komunikace by probíhala? Výsledky práce teprve budou předány? - odpovězeno Ing. Josef Veselý: Jak vedení komunikuje plány a výsledky? Efektivita komuniakce a jestli byla vyhodnocována. Co je to pojem efektivita? - odpovězeno Ing. Markéta Kruntorádová: Jak často je adekvátní pořádat porady? Jak jste přišla na výši nákladů jejich realizace? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO