Motivace a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá motivací a odměňováním zaměstnanců. Teoretická část se zaměřuje na vymezení pojmů z dané problematiky. Praktická část se zaměřuje na konkrétní společnost a to Globus ČR, v.o.s. V další části práce je zpracován výzkum úrovně motivace a systému odměňování, který bude proveden na základě dotazníkového šetření a polostrukturovaného rozhovoru. Pomocí těchto analýz budou vytvořeny návrhy, které přispějí k nastavení motivačních plánů a zlepšení systému odměňování zaměstnanců ve společnosti Globus ČR, v.o.s.
This diploma thesis deals with motivation and remuneration of employees. Theoretical part is focused on explanation of the terms in this issue. Practical part is focused on specific company Globus ČR, v.o.s. In the next part of diploma thesis processed a level of research of motivation of system of remuneration which will be made by a questionnaire survey and by semistructured interview. Based on those methods will be created suggestions which will help to set motivation plan and improve system of evaluation of employees in company Globus ČR, v.o.s.
Description
Citation
FIEDLER, P. Motivace a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-10
Defence
otázky oponenta - zodpovězeno doc. Doskočil: Jaký je současný stav motivační systému v hodnocené pobočce? Jaká je fluktuace zaměstnanců na pobočce? Neuvažoval jste o využití jiných statistických metod při zpracování Vaší práce? Jaké by byly další postupy při implementace Vašich návrhů? - zodpovězeno Ing. Veselý: Je možné prosadit dílčí změny v motivačním systému rozdílně pro jednotlivé pobočky? - zodpovězeno Ing. Kruntorádová: Z jakého důvodu je jiná hodnota stravenky pro řadového zaměstnance a vedoucího zaměstnance? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO