Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na analýzu systému motivace a odměňování zaměstnanců ve společnosti Zemědělsko obchodní družstvo Zálší. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s danou problematikou. V praktické části je představena společnost a pomocí průzkumu mezi zaměstnanci zanalyzován současný způsob motivace a odměňování. Na základě zjištěných výsledků jsou v závěru práce zpracovány návrhy a doporučení, které by mohly vést ke zlepšení současného stavu a zvýšení spokojenosti zaměstnanců.
The diploma thesis is focused on motivation and remuneration of employees in the company Zemědělsko obchodní družstvo Zalší. The theoretical parts explain the basic concepts related to the issue. In the practical part of the thesis the company is introduced and trough employee survey analyzed the current way of motivation and remuneration. Based on results, at the end of the thesis there will be presented proposals and recommendations that could help to an improvement in the current situation and to increasing employee satisfaction.
Description
Citation
PŘÍVRATSKÁ, M. Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-14
Defence
doc. Vít Chlebovský: Z čeho vychází časová náročnost školení, resp. je 8h dostačující? - odpovězeno Ing. Markéta Kruntorádová: Průzkum spokojenosti zaměstnanců, demografické rozlišení respondentů. Celkové náklady uvedených návrhů, jejich odhad/poměr vzhledem k celkovým nákladům v posledním sledovaném období. Má družstvo obsazeny všechny pracovní pozice? - odpovězeno Ing. Josef Veselý: Celkový počet pracovníků družstva? Sledovala jste motivaci členů družstva? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO