Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti

but.committeedoc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defencedoc. Vít Chlebovský: Z čeho vychází časová náročnost školení, resp. je 8h dostačující? - odpovězeno Ing. Markéta Kruntorádová: Průzkum spokojenosti zaměstnanců, demografické rozlišení respondentů. Celkové náklady uvedených návrhů, jejich odhad/poměr vzhledem k celkovým nákladům v posledním sledovaném období. Má družstvo obsazeny všechny pracovní pozice? - odpovězeno Ing. Josef Veselý: Celkový počet pracovníků družstva? Sledovala jste motivaci členů družstva? - odpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorPřívratská, Martinacs
dc.contributor.refereeČiháková, Eliškacs
dc.date.accessioned2020-07-16T10:00:01Z
dc.date.available2020-07-16T10:00:01Z
dc.date.created2020cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na analýzu systému motivace a odměňování zaměstnanců ve společnosti Zemědělsko obchodní družstvo Zálší. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s danou problematikou. V praktické části je představena společnost a pomocí průzkumu mezi zaměstnanci zanalyzován současný způsob motivace a odměňování. Na základě zjištěných výsledků jsou v závěru práce zpracovány návrhy a doporučení, které by mohly vést ke zlepšení současného stavu a zvýšení spokojenosti zaměstnanců.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on motivation and remuneration of employees in the company Zemědělsko obchodní družstvo Zalší. The theoretical parts explain the basic concepts related to the issue. In the practical part of the thesis the company is introduced and trough employee survey analyzed the current way of motivation and remuneration. Based on results, at the end of the thesis there will be presented proposals and recommendations that could help to an improvement in the current situation and to increasing employee satisfaction.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationPŘÍVRATSKÁ, M. Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other125002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192017
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectspokojenost zaměstnancůcs
dc.subjectodměňování zaměstnancůcs
dc.subjectzaměstnanecké benefitycs
dc.subjectlidské zdrojecs
dc.subjectmotivationen
dc.subjectemployee satisfactionen
dc.subjectremuneration systemen
dc.subjectemployee benefitsen
dc.subjecthuman resourcesen
dc.titleMotivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeMotivation and Remuneration of the Employees in the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-13:43:47cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid125002en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:14:56en
sync.item.modts2021.11.12 11:35:55en
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.76 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_125002.html
Size:
5.49 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_125002.html
Collections