Návrh štíhlého řízení logistického systému v oblasti spojovacích materiálů ve výrobním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá zavedením štíhlého řízení vybraných procesů. U těchto procesů hledá vhodné nastavení s cílem eliminace plýtvání pro snížení nákladů na logistiku opatřování materiálu. Na základě provedení analýz v podniku je vytvořen návrh, včetně jeho nákladů a přínosů, po jehož implementaci do vybraného podniku je dosaženo vytyčených cílů.
The diploma thesis deals with the introduction of lean management of selected processes. In these processes is looking for a suitable setting to eliminate waste to reduce the cost of material procurement logistics. Based on the analysis in the company is created a proposal, including its costs and benefits, after implementation in the selected company the set goals are achieved.
Description
Citation
SOUKUP, J. Návrh štíhlého řízení logistického systému v oblasti spojovacích materiálů ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2020-07-10
Defence
otázky oponenta - odpovězeno prof. Dostál - má podnik vlastní kapacity na dodání materiálu? - odpovězeno doc. Konečná - zasáhl podnik koronavirus? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO