Založení malého podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na založení malého podniku, konkrétně CrossFit gymu, pro který je vytvořen podnikatelský plán. CrossFit gym bude nabízet lekce CrossFitu, individuální tréninky či pouze vstupy s možností využití vybavení gymu. K řešení byl použit Porterův model pěti sil, SLEPT analýza, SWOT analýza, průzkum trhu pomocí dotazníkového šetření, marketingový mix 4P a analýza rizik. Hlavní kapitolou diplomové práce jsou Vlastní návrhy řešení, kde je vypracován podrobný podnikatelský plán. Cílem práce je vytvořit návrh na založení malého podniku.
The master‘s thesis is focused on the establishment of a small company, namely CrossFit gym, for which a business plan has been created. CrossFit gym will offer CrossFit lessons, individual trainings or only entrances with the possibility of using gym equipment. The solution is using Porter's five forces model, SLEPT analysis, SWOT analysis, market research using a questionnaire survey, 4P marketing mix and risk analysis. The main chapter of the thesis are Custom Proposals Solutions, where a detailed business plan is developed. The aim of this work is to create a proposal for establishing a small business.
Description
Citation
MIKESKOVÁ, D. Založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2020-07-14
Defence
otázka oponenta - zodpovězeno doc. Putnová - Mám několik dotazů k metodice. Popsala jste 101 respondentů, věková struktura respondentů je velmi důležitá. Měla jste rozvrstvení struktury respondentů? - zodpovězeno doc. Putnová - Takže jste se zaměřila na více kategorií? - zodpovězeno doc. Putnová - S kolika zaměstnanci v rámci osobních nákladů počítáte? - zodpovězeno doc. Putnová - Uvádíte, že je to mimo centrum. Má tento objekt parkoviště? - zodpovězeno doc. Putnová - V rizicích jste mluvila o úrazech. Uvažovala jste o pojištění? - zodpovězeno doc. Putnová - Má Slavkov dostatek kvalifikovaných vedoucích kurzů? - zodpovězeno Ing. Bočková - V prvním roce neodepisujete, proč? - zodpovězeno Ing. Bočková - Proč se nezaměříte například na variantu cvičení pro starší generaci? - zodpovězeno Ing. Neuwirth - Z čeho se skládají mzdové náklady? Máte odkaz, že je v tabulce č. 7, hledal jsem a nemohl najít. - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO