Založení malého podniku

but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceotázka oponenta - zodpovězeno doc. Putnová - Mám několik dotazů k metodice. Popsala jste 101 respondentů, věková struktura respondentů je velmi důležitá. Měla jste rozvrstvení struktury respondentů? - zodpovězeno doc. Putnová - Takže jste se zaměřila na více kategorií? - zodpovězeno doc. Putnová - S kolika zaměstnanci v rámci osobních nákladů počítáte? - zodpovězeno doc. Putnová - Uvádíte, že je to mimo centrum. Má tento objekt parkoviště? - zodpovězeno doc. Putnová - V rizicích jste mluvila o úrazech. Uvažovala jste o pojištění? - zodpovězeno doc. Putnová - Má Slavkov dostatek kvalifikovaných vedoucích kurzů? - zodpovězeno Ing. Bočková - V prvním roce neodepisujete, proč? - zodpovězeno Ing. Bočková - Proč se nezaměříte například na variantu cvičení pro starší generaci? - zodpovězeno Ing. Neuwirth - Z čeho se skládají mzdové náklady? Máte odkaz, že je v tabulce č. 7, hledal jsem a nemohl najít. - zodpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKoráb, Vojtěchcs
dc.contributor.authorMikesková, Danacs
dc.contributor.refereeBělehrádek, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-07-16T09:59:59Z
dc.date.available2020-07-16T09:59:59Z
dc.date.created2020cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na založení malého podniku, konkrétně CrossFit gymu, pro který je vytvořen podnikatelský plán. CrossFit gym bude nabízet lekce CrossFitu, individuální tréninky či pouze vstupy s možností využití vybavení gymu. K řešení byl použit Porterův model pěti sil, SLEPT analýza, SWOT analýza, průzkum trhu pomocí dotazníkového šetření, marketingový mix 4P a analýza rizik. Hlavní kapitolou diplomové práce jsou Vlastní návrhy řešení, kde je vypracován podrobný podnikatelský plán. Cílem práce je vytvořit návrh na založení malého podniku.cs
dc.description.abstractThe master‘s thesis is focused on the establishment of a small company, namely CrossFit gym, for which a business plan has been created. CrossFit gym will offer CrossFit lessons, individual trainings or only entrances with the possibility of using gym equipment. The solution is using Porter's five forces model, SLEPT analysis, SWOT analysis, market research using a questionnaire survey, 4P marketing mix and risk analysis. The main chapter of the thesis are Custom Proposals Solutions, where a detailed business plan is developed. The aim of this work is to create a proposal for establishing a small business.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationMIKESKOVÁ, D. Založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other123869cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/192004
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský pláncs
dc.subjectCrossFit gymcs
dc.subjectPorterův model pěti silcs
dc.subjectSLEPT analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectCrossFit gymen
dc.subjectPorter’s five forces analysisen
dc.subjectSLEPT analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleZaložení malého podnikucs
dc.title.alternativeEstablishing of the Small Companyen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2020-07-14cs
dcterms.modified2020-07-15-13:45:19cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid123869en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:04:07en
sync.item.modts2021.11.08 13:11:08en
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_123869.html
Size:
6.72 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_123869.html
Collections