Spokojenost zákazníků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků fitness centra Lipovka Relax club. Z výsledků dílčích analýz byly sestaveny návrhy ke zvýšení spokojenosti zákazníků. V první části diplomové práce jsou charakterizována teoretická východiska. Další část analyzuje současnou situaci pomocí vnitřního a vnějšího prostředí vybrané společnosti. Pomocí dotazníkového šetření je zkoumán současný stav spokojenosti zákazníků. V poslední části budou výchozí data vyhodnocena a následně navrhnuty konkrétní návrhy ke zvýšení spokojenosti zákazníků.
Diploma thesis with satisfied customers of fitness center Lipovka Relax club. Based on results of sectorial analyses there were made up proposals there in order to increase satisfaction of customers. The theoretical part is characterized in the first part of the thesis. The next part analyzes the current situation using the internal and external environment of the selected company. The search questionnaire is investigated by the current state of customer satisfaction. In the last parts of future data, concrete proposals to increase customer satisfaction are evaluated and published.
Description
Citation
PLEŠINGEROVÁ, S. Spokojenost zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-10
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: nejsou doc. Meluzín: V diplomové práci máte uvedený výpočet mzdových nákladů, jak jste přišla na uvedené slevy? odpovězeno doc. Meluzín: Uvádíte, že méně než 1 % seniorů chodí sportovat. Věříte, že senior by navštívil fitness centrum? Jak motivovat seniory k sálovým lekcím? odpovězeno Ing. Poláček: Máte uvedené, že sálové lekce stojí 100 Kč, pro jakou lokalitu je to stanovené? Nezdá se Vám tato částka nízká? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO