Koncepce autonomního pásového vozidla pro zemědělství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem koncepce autonomního pásového vozidla pro zemědělství. V úvodu práce je provedena rešerše obdobných autonomních vozidel. Jako další část práce je samotný koncepční návrh, rozměrové a výkonnostní výpočty. Na základě výpočtu jsou navrhnuty některé komponenty vozidla a zpětně provedený pevnostní výpočet jednotlivých částí. Výsledkem této práce je koncept, který odpovídá všem zadaným parametrům.
This bachelor´s thesis deals with the design of the concept of an autonomous tracked vehicle for agriculture. In the introduction is brief research of similar autonomous vehicles. The next part of the thesis is the conceptual design, dimensional and performance calculations. Based on the calculation, the individual components of the vehicle and the retrospective strength calculation of the individual parts. The result of this work is a concept that corresponds to all specified parameters.
Description
Citation
MASNICA, D. Koncepce autonomního pásového vozidla pro zemědělství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Heneš (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Autonomní řízení v rámci navržené koncepce. částečně zodpovězeno 2) Zatížení pojezdu kol. částečně zodpovězeno 3) Upřesněte pojem "velice přesný signál GPS". částečně zodpovězeno Student obhájil svou závěrečnou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO