Plán internacionalizačních aktivit pro vybranou organizaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá vytvořením plánu internacionalizačních aktivit pro Vysoké učení technické v Brně, jejímž cílem je zviditelnění organizace v zahraničí, konkrétně na univerzitách v rámci Evropské unie. Teoretická část práce přibližuje jednotlivé pojmy a analýzy, které jsou využity v dalších částech práce. Analytická část zhodnocuje stávající situaci v organizaci a slouží jako podklad pro návrhovou část. V návrhové časti práce je pak vytvořen plán internacionalizačních aktivit univerzity.
The thesis is focused on the creation of a plan of internationalization activities for the Brno University of Technology, the aim of which is to raise the awareness of the organization abroad, specifically at universities within the European Union. The theoretical part of the thesis introduces the individual concepts and analyzes that are furtherly used in the following parts of the thesis. The analytical part evaluates the current situation in the organization and serves as a basis for the proposals. In the proposals of the thesis, a plan of internationalization activities of the university is created.
Description
Citation
BEDNÁŘOVÁ, M. Plán internacionalizačních aktivit pro vybranou organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-09
Defence
Otázka vedoucího práce: Jako jedno z nejvýznamnější rizik uvádíte nezískání akreditace pro realizaci online vzdělávání. Proč toto riziko vnímáte na této úrovni? Do jaké míry dokáže VUT v Brně toto riziko eliminovat a jak? - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Jak byste nahradila výraz: ""zviditelnit VUT"" tak, aby bylo jasné, že se jedná o zviditelnění, které nezhorší dobré jméno VUT v zahraničí." - Odpovězeno Ph.D. Poláček: SWOT analýza - jakým způsobem byly určeny hrozby? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO