Plán internacionalizačních aktivit pro vybranou organizaci

but.committeeprof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího práce: Jako jedno z nejvýznamnější rizik uvádíte nezískání akreditace pro realizaci online vzdělávání. Proč toto riziko vnímáte na této úrovni? Do jaké míry dokáže VUT v Brně toto riziko eliminovat a jak? - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Jak byste nahradila výraz: ""zviditelnit VUT"" tak, aby bylo jasné, že se jedná o zviditelnění, které nezhorší dobré jméno VUT v zahraničí." - Odpovězeno Ph.D. Poláček: SWOT analýza - jakým způsobem byly určeny hrozby? - Odpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programMezinárodní ekonomika a obchodcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorChlebovský, Vítcs
dc.contributor.authorBednářová, Markétacs
dc.contributor.refereeHirš, Jiřícs
dc.date.accessioned2020-07-10T08:04:57Z
dc.date.available2020-07-10T08:04:57Z
dc.date.created2020cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vytvořením plánu internacionalizačních aktivit pro Vysoké učení technické v Brně, jejímž cílem je zviditelnění organizace v zahraničí, konkrétně na univerzitách v rámci Evropské unie. Teoretická část práce přibližuje jednotlivé pojmy a analýzy, které jsou využity v dalších částech práce. Analytická část zhodnocuje stávající situaci v organizaci a slouží jako podklad pro návrhovou část. V návrhové časti práce je pak vytvořen plán internacionalizačních aktivit univerzity.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the creation of a plan of internationalization activities for the Brno University of Technology, the aim of which is to raise the awareness of the organization abroad, specifically at universities within the European Union. The theoretical part of the thesis introduces the individual concepts and analyzes that are furtherly used in the following parts of the thesis. The analytical part evaluates the current situation in the organization and serves as a basis for the proposals. In the proposals of the thesis, a plan of internationalization activities of the university is created.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationBEDNÁŘOVÁ, M. Plán internacionalizačních aktivit pro vybranou organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other126194cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191357
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinternacionalizacecs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmezinárodní marketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectonline marketingcs
dc.subjectinternationalizationen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectinternational marketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectonline marketingen
dc.titlePlán internacionalizačních aktivit pro vybranou organizacics
dc.title.alternativeInternationalization Activity Plan for Selected Organizationen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2020-07-09cs
dcterms.modified2020-07-13-12:16:33cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid126194en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:09:50en
sync.item.modts2021.11.10 12:36:55en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_126194.html
Size:
11.47 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_126194.html
Collections