Geodetické činnosti při stavbě podchodu pod železniční tratí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diploma thesis describes geodetic works in the construction of a subway under the railway track in Trenčín. Foundation for geodetic works in the construction is decree 300/2009 from the body of laws. The thesis describes these works in the order in which they were executed during the construction process. These works are: prepration of project documents, stake-out, control measurement, measurement of real building execution, quantification of executed building works, creation of real building execution documents. Part of the thesis describes the stake-out evaluation of each building phase and the evaluation of the building execution. The subway is a part of the railway modernization Nové Mesto nad Váhom – Púchov in city Trenčín.
Diplomová práca sa zaoberá popisom geodetických činností počas procesu výstavby podchodu pod železničnou traťou v Trenčíne. Podkladom pre činnosti geodeta na stavbe je vyhláška 300/2009 Z. z. V práci sú tieto činnosti opísané v poradí, v akom boli uskutočnené v procese výstavby. Medzi jednotlivé činnosti v skratke patrí: príprava projektovej dokumentácie, vytyčovanie, kontrolné zameranie, zameranie skutočného stavu objektu, kvantifikácia geodeticky merateľných položiek vykonaných stavebných prác, vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutečného vyhotovenia stavby. Súčasťou práce je taktiež vyhodnotenie procesu vytýčenia stavebného objektu jednotlivých etáp výstavby a vyhodnotenie realizácie objektu. Objekt podchodu je súčasťou modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov v meste Trenčín.
Description
Citation
ADÁMAŤ, M. Geodetické činnosti při stavbě podchodu pod železniční tratí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. - předseda, doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. - místopředseda, Ing. Richard Kratochvíl - tajemník, RNDr. Ladislav Plánka, CSc. - člen, Ing. Karel Štencel - člen, Ing. Alena Berková - člen, doc. Ing. Marcel Mojzeš, Ph.D. - člen, doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová - člen, prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Bc. Martin Adámať seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Geodetické činnosti při stavbě podchodu pod železniční tratí~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO