Geodetické činnosti při stavbě podchodu pod železniční tratí

but.committeeprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. - předseda, doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. - místopředseda, Ing. Richard Kratochvíl - tajemník, RNDr. Ladislav Plánka, CSc. - člen, Ing. Karel Štencel - člen, Ing. Alena Berková - člen, doc. Ing. Marcel Mojzeš, Ph.D. - člen, doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová - člen, prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc. - člen,cs
but.defenceStudent Bc. Martin Adámať seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Geodetické činnosti při stavbě podchodu pod železniční tratí~ reagoval dobře.cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programGeodézie a kartografiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBureš, Jiřísk
dc.contributor.authorAdámať, Martinsk
dc.contributor.refereeBárta, Ladislavsk
dc.date.accessioned2021-11-23T00:04:02Z
dc.date.available2021-11-23T00:04:02Z
dc.description.abstractDiploma thesis describes geodetic works in the construction of a subway under the railway track in Trenčín. Foundation for geodetic works in the construction is decree 300/2009 from the body of laws. The thesis describes these works in the order in which they were executed during the construction process. These works are: prepration of project documents, stake-out, control measurement, measurement of real building execution, quantification of executed building works, creation of real building execution documents. Part of the thesis describes the stake-out evaluation of each building phase and the evaluation of the building execution. The subway is a part of the railway modernization Nové Mesto nad Váhom – Púchov in city Trenčín.en
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá popisom geodetických činností počas procesu výstavby podchodu pod železničnou traťou v Trenčíne. Podkladom pre činnosti geodeta na stavbe je vyhláška 300/2009 Z. z. V práci sú tieto činnosti opísané v poradí, v akom boli uskutočnené v procese výstavby. Medzi jednotlivé činnosti v skratke patrí: príprava projektovej dokumentácie, vytyčovanie, kontrolné zameranie, zameranie skutočného stavu objektu, kvantifikácia geodeticky merateľných položiek vykonaných stavebných prác, vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutečného vyhotovenia stavby. Súčasťou práce je taktiež vyhodnotenie procesu vytýčenia stavebného objektu jednotlivých etáp výstavby a vyhodnotenie realizácie objektu. Objekt podchodu je súčasťou modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov v meste Trenčín.sk
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationADÁMAŤ, M. Geodetické činnosti při stavbě podchodu pod železniční tratí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other121330cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180059
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectengineering surveyingen
dc.subjectgeodetic worksen
dc.subjectresectionen
dc.subjectproject documentsen
dc.subjectstake-outen
dc.subjectcontrol measurementen
dc.subjectdocuments of real building executionen
dc.subjectinžinierska geodéziask
dc.subjectgeodetické činnostisk
dc.subjectprechodné stanoviskosk
dc.subjectprojektová dokumentáciask
dc.subjectvytyčovaniesk
dc.subjectkontrolné meraniesk
dc.subjectdokumentácia skutečného vyhotovenia stavbysk
dc.titleGeodetické činnosti při stavbě podchodu pod železniční tratísk
dc.title.alternativeGeodetic Works in the Construction of a Subway Under the Railway Tracken
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.modified2019-07-02-19:04:27cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid121330en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:04:02en
sync.item.modts2021.11.23 00:05:44en
thesis.disciplineGeodézie a kartografiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
6.52 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
2.77 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-49473.pdf
Size:
144.68 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-49473.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-49474.pdf
Size:
151.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-49474.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_121330.html
Size:
1.44 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_121330.html
Collections