Architektonická studie chráněných objektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Architektonická studie řeší stavbu nové střední odborné školy Gemini v Brně Lesná na parcele 202/9, ulice Vaculíkova, a namísto stávající školy, parcelní č. 253, novou stavbu kulturního domu s komerčními prostory. Studie zpracovává nové parkování a zpevněné plochy ulice Vaculíkové. Výstavba nových objektů a bourání stávajících je rozdělená na 2 etapy. V 1. etapě, kde se na parcele 202/9 nyní nachází zpevněná plocha pro parkování, je navržená nová budova školy s ubytováním studentů a pronájem bytů, řešení jako bezbariérové. Budova má dva samostatné vstupy. Jeden pro školu ze severní strany objektu a vstup pro nájemníky bytů ze západní strany objektu. Prostory školy se nachází na prvních 4 podlažích, kde 1. – 3. podlaží jsou prostory pro výuku, stravování a vedení školy, 4. podlaží je vyhrazeno ubytováním studentů s přístupem na střešní terasu. Na následujícím 5. – 10. podlaží je 5 nájemních bytů složení 2+1 a 3+kk do 120 m2. V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje, technologické zázemí bytů a technologické zázemí pro školu. Parkování pro rezidenty a návštěvníky, zaměstnance školy je na upravené ulici Vaculíkové s navýšenou kapacitou parkování. Po dokončení 1. etapy, výstavby nové budovy školy, návrh postoupí k 2. etapě výstavby. Ta se zabývá nejprve likvidací původní budovy školy, na jejímž místě je navržen objekt kulturního domu s restaurací, komerčními prostory, kinosálem, knihovnou - café a fitness tělocvičnou. V 1. podlaží se nachází restaurace, knihovna – café a kinosál. Na 2. podlaží je fitness tělocvična a komerční prostory vhodné pro nové služby. Parkování návštěvníků domu je v podzemních garážích s 52 parkovacími místy + 4 místa pro handicapované. Střecha domu je navržená, jako extenzivní zelená střecha pro vizuální pohodu obyvatel sousedních panelových domů i nově navrženého objektu. Poslední část 2. etapy je vytvoření veřejného prostoru mezi oběma budovami. Náměstí poskytne prostor pro setkávání a pořádání kulturních a společenských akcí.
This architectural study offers a solution of the Gemini High School‘s new bulding, /Brno Lesná, the bulding site number 202/9, Vaculíkova street/, and shows a new building of a house of culture with a commercial area instead of today’s school /the bulding site number 253/. The new way of car parking and strenghtened areas of this street are included. The building and pulling down of today’s houses and buildings are devided into 2 phases. In the first phase a new barrier – free school building with a possibility of accommodation and flats is designed /building site number 202/9. This bulding has got two entrances. One from the northern part is for a school and the second one in the west is for the tenants. The school area is spread among the first and the third floor (classrooms, canteen, offfices). The fourh floor is used for students‘ accommodation and for a terrace entrance. There are some flats (2+1, 3+ small kitchen, max. area 120 m) from the fifth to the tenth floors. In the underground the are some tenants‘ cellars and technological rooms for school. The renewed car parking for all the tenants, school visitors and others is provided in Vaculíkova street. After the firt phase of building the new school project will go into the second part. In that time the old school will be pulled down and a new house of culture is designed in this place. There will be restaurant, commercial area, cinema, library – café and gym – fitness. On the first floor there are a restaurant, a library – café a cinema. On the second floor there are a gym – fitness and a commercial area. Car parking for the visitors is provided in the underground - 52 cars + 4 handicapped people. The green roof of this house is designed to be comfortable to watch it from the neighbourhood and do not damage the look of this new building. To finish all this project means to create the public area between the two new buildings. A nice place for meeting people and a cultural events will be bo
Description
Citation
KALÍŠKOVÁ, E. Architektonická studie chráněných objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing.arch. Tomáš Zlámal - předseda, prof.Ing.arch.Akad. Ivan Petelen, PhD. - místopředseda, Ing. arch. Petra Matoušková - tajemník, doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. - člen, Ing. arch. Petr Hubáček, Ph.D. - člen, Ing. Yvetta Diaz - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Bc. Eliška Kalíšková seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Architektonická studie chráněných objektů~ reagovala dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO