Návrh nových technologií rubové injektáže zděných kanalizačních stok

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této práce je navržení optimální injektážní směsi pro provádění oprav stávajících zděných kanalizačních stok s důrazem na ekonomickou nenáročnost. Budou zhodnoceny parametry druhotných surovin a odpadních látek jako částečné náhrady kvalitních běžně používaných materiálů. Odpadní látky z výroby, pro které je po potřebné úpravě nalezeno využití v jiném odvětví výroby, se nazývají druhotnými surovinami. Na závěr bude proveden výběr vhodných druhotných surovin pro návrh nové technologie rubové injektáže určené pro opravy stávajících zděných kanalizačních stok.
The subject of this work is to find optimal grouting mixture for repairing existing brick sewer with insistence on ecological modesty. Secondary raw and waste materials will be evaluated as a partial replacement of good-quality materials, that are commonly used. Production wastes for which is after necessary adjustment found usage in another sphere of production are named secondary raw materials. In the end will be made a selection of appropriate secondary raw materials for a project of new technology of back grouting identified for repairing currently used brick sewers.
Description
Citation
DOLÁK, M. Návrh nových technologií rubové injektáže zděných kanalizačních stok [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Ing. Tomáš Slamečka, Ph.D. - předseda, Ing. Martin Řehořek - místopředseda, Ing. Šárka Keprdová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA - člen, doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. - člen, doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Martin Dolák seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Návrh nových technologií rubové injektáže zděných kanalizačních stok~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO