Motivace a rozvoj osobnosti ve stavebním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou stavu motivace a osobnostním rozvojem ve stavebním podniku. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z oblasti stavebnictví, motivace a rozvoje osobnosti ve stavebním podniku. V praktické části jsou navrženy pracovní hypotézy a provedeno výzkumné šetření včetně jeho analýzy. V závěrečné fázi jsou vyvozeny dílčí závěry a navržená doporučení pro zlepšení práce s lidmi ve stavebním podniku.
This bachelor thesis is focused on analysis of self-development in construction companies. The theoretical part of this thesis puts emphasis on the basic terms from the construction field, motivation and self-development. In the practical part of this thesis the working hypothesis are proposed and the exploratory research is carried out with its analysis. The final part deals with conclusions; and suggestions for personal improvement in the construction company are there described.
Description
Citation
ZVONAŘ, T. Motivace a rozvoj osobnosti ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - předseda, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Nowak - tajemník, Ing. Zuzana Lipovská - tajemník, Ing. Petr Skála, Ph.D. - člen, Ing. Martin Nový, CSc. - člen, Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. - člen, PhDr. Dana Linkeschová, CSc. - člen, Ing. et Ing. Martin Tuscher - člen, Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Tomáš Zvonař seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Motivace a rozvoj osobnosti ve stavebním podniku~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO