Ekonomická efektivnost veřejného stavebního projektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickou efektivností veřejného stavebního projektu. Pro určení efektivnosti se vychází z analýzy užitků a nákladů. Metoda užitků a nákladů porovnává ekonomické finanční toky a hodnotí jejich užitečnost vůči nákladům celého projektu. Do ekonomických toků projektu patří finanční toky, zde náleží investice, výnosy a náklady, a socioekonomické toky. Nachází se zde tedy celospolečenský dopad projektu ve formě užitků a újmy. Tyto dopady se do projektu zapíšou pomocí jednotkových cen. Z těchto toků poté vyplývají ukazatelé ekonomické efektivnosti, které slouží pro hodnocení, nebo například pro žádosti o dotace. Nedílnou součástí efektivnosti je i hodnocení finanční udržitelnosti po celou dobu trvání projektu.
This bachelor's thesis deal with economic efficiency of public construction project. Information about efficiency it takes from Cost-benefit analysis. Cost-benefit analysis compares economic cash-flow and it rates project´s usefullness versus total project´s cost. In the economic cash-flow are financial cash-flow, as investment, yield and cost, and socioeconomic cash-flow. In thit part is project´s effect on the community in the formof benefits and savings. This effect we can see in a project as a unit price. For this cash-flow result indexs of ekonomic efficiency, which evaluates efficiency, or demand of grant. The one of part economic efficiency is project life cycle´s financial sustainability.
Description
Citation
WEBER, J. Ekonomická efektivnost veřejného stavebního projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Městské inženýrství
Comittee
doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. - předseda, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková - tajemník, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Mgr. Martina Hortová - člen, Ing. Petra Okřinová - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Jiří Weber seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Ekonomická efektivnost veřejného stavebního projektu~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO