Ekonomická efektivnost veřejného stavebního projektu

but.committeedoc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. - předseda, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková - tajemník, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Mgr. Martina Hortová - člen, Ing. Petra Okřinová - člen,cs
but.defenceStudent Jiří Weber seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Ekonomická efektivnost veřejného stavebního projektu~ reagoval velmi dobře.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programMěstské inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKorytárová, Janacs
dc.contributor.authorWeber, Jiřícs
dc.contributor.refereeHromádka, Vítcs
dc.date.accessioned2021-11-22T22:04:52Z
dc.date.available2021-11-22T22:04:52Z
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá ekonomickou efektivností veřejného stavebního projektu. Pro určení efektivnosti se vychází z analýzy užitků a nákladů. Metoda užitků a nákladů porovnává ekonomické finanční toky a hodnotí jejich užitečnost vůči nákladům celého projektu. Do ekonomických toků projektu patří finanční toky, zde náleží investice, výnosy a náklady, a socioekonomické toky. Nachází se zde tedy celospolečenský dopad projektu ve formě užitků a újmy. Tyto dopady se do projektu zapíšou pomocí jednotkových cen. Z těchto toků poté vyplývají ukazatelé ekonomické efektivnosti, které slouží pro hodnocení, nebo například pro žádosti o dotace. Nedílnou součástí efektivnosti je i hodnocení finanční udržitelnosti po celou dobu trvání projektu.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deal with economic efficiency of public construction project. Information about efficiency it takes from Cost-benefit analysis. Cost-benefit analysis compares economic cash-flow and it rates project´s usefullness versus total project´s cost. In the economic cash-flow are financial cash-flow, as investment, yield and cost, and socioeconomic cash-flow. In thit part is project´s effect on the community in the formof benefits and savings. This effect we can see in a project as a unit price. For this cash-flow result indexs of ekonomic efficiency, which evaluates efficiency, or demand of grant. The one of part economic efficiency is project life cycle´s financial sustainability.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationWEBER, J. Ekonomická efektivnost veřejného stavebního projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other120906cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179776
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýza nákladů a užitkůcs
dc.subjectekonomické hodnocenícs
dc.subjectekonomické tokycs
dc.subjectfinanční udržitelnost.cs
dc.subjectCost benefit analysisen
dc.subjecteconomic evaluationen
dc.subjecteconomic cash-flowen
dc.subjectfinancial sustainability.en
dc.titleEkonomická efektivnost veřejného stavebního projektucs
dc.title.alternativeEconomic Efficiency of Public Construction Projecten
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.modified2019-07-02-16:05:24cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid120906en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:04:52en
sync.item.modts2021.11.22 22:19:34en
thesis.disciplineMěstské inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
706.01 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-49210.pdf
Size:
154.76 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-49210.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-49267.pdf
Size:
154.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-49267.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_120906.html
Size:
1.43 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_120906.html
Collections