Analýza obecního rozpočtu a návrh investičního záměru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce definuje obec z hlediska zákona, popisuje obecní rozpočet a jeho charakteristiku, místní rozpočet, jeho dělení a strukturu, popisuje rozpočtový výhled, rozpočtový proces a jeho jednotlivé fáze. Řeší investiční výstavbové projekty, životní fáze projektu a také financování veřejných projektů. Projekt je zpracován formou případové studie, která se týká dětského hřiště s parkovou částí.
This bachelor thesis defines the municipality from the point of view of law, describes the municipal budget and its characteristics, local budget, its distribution and structure, describes the budget outlook, budget process and its individual phases. It deals with investment construction projects, project life cycle and also financing of public projects. The project is a case study, which concerns a park area.
Description
Citation
VALACHOVÁ, T. Analýza obecního rozpočtu a návrh investičního záměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Městské inženýrství
Comittee
doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. - předseda, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková - tajemník, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Mgr. Martina Hortová - člen, Ing. Petra Okřinová - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Tereza Valachová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Analýza obecního rozpočtu a návrh investičního záměru~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO