Rekonstrukce železniční tratě Olomouc - Šumperk mezi km 35,2 a km 38,2

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem úpravy geometrických parametrů koleje a rekonstrukcí železničního svršku na trati Olomouc – Šumperk v úseku km 35,2 – 38,2. Při rekonstrukci je potřeba řešit železniční přejezdy podle platných předpisů a obnovu odvodnění tratě.
This bachelor thesis is focused on the design of the modification of the geometric parametes of the track and the reconstruction of the railway superstructure on the Olomouc – Šumperk line on the section km 35,2 – 38,2. During the reconstruction it is also necessary to solve railway crossing according to the regulations and the recontruction of the drainage.
Description
Citation
BENÁČKOVÁ, J. Rekonstrukce železniční tratě Olomouc - Šumperk mezi km 35,2 a km 38,2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. - místopředseda, Ing. Daniela Vukušičová - tajemník, Ing. Tomáš Říha - člen, Ing. Jan Hobža - člen, Ing. Lukáš Sobotka - člen, doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Jana Benáčková seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Rekonstrukce železniční tratě Olomouc - Šumperk mezi km 35,2 a km 38,2~ reagovala dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO