Návrh robotické buňky pro depaletizaci a založení railu do výrobní stanice

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem robotické buňkypro depaletizaci a založení railu do výrobní stanice. Dílce jsou do depaletizační jednotky naváženy ve tvarově přizpůsobených přepravkách neboli blistrech. Každý blistr obsahuje pět až osm kusů (dle typu railu) a antikorozní papír. Po odstranění papíru a vyjmutí kusu zblistru je na dílec vyražen identifikační kód. Poté putuje hotový kus do další stanice. Cílem diplomové práce je navrhnout robotickou buňku, která zvládne všechny operace v daném čase cyklu a vytvořit simulační model vprogramu Siemens Process Simulatepro ověření funkčnosti buňky.
The diploma thesis dealswith a design of a robotic cell for depalletization and the establishment of a rail into a production station. Pieces are weighed into the depalletizing unit in a shape-adapted crates otherwise known as blisters. Each blister contains five to eight pieces(depending on the type of a rail) and anti-corrosion paper. After removing the paper and the piece from the blister, an identification code is stamped on the piece. Then the finished piece travels to the next station. The aim of this thesis is to design arobotic cell that can handle all operations in a given cycle time and to create a simulation model in Siemens Process Simulate program to verify the cell functionality.
Description
Citation
NOVÁK, A. Návrh robotické buňky pro depaletizaci a založení railu do výrobní stanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výrobní stroje, systémy a roboty
Comittee
prof. Ing. Ĺubomír Šooš, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář (místopředseda) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. (člen) Ing. Jiří Marek (člen) Ing. Radek Vlček (člen)
Date of acceptance
2019-06-20
Defence
Student seznámil členy komise se svou diplomovou prací na téma „Návrh robotické buňky pro depaletizaci a založení railu do výrobní stanice“. Student odpověděl na otázky oponenta. Otázky komise: - Co je to systémový přístup? - Jak jste zajistil přesnost polohování u magnetického efektoru? - Jak vypadá koncový efektor? - Jak je zajištěno, že rail nespadne z efektoru? - Jak na základě kamery zjistíte, že je potřeba pootočit součást o určitý úhel? - Které harmonizační právní předpisy jste vzal v úvahu při návrhu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO