Mateřská škola na Obilním trhu v Brně

Abstract
Zadáním mé bakalářské práce bylo zpracování pozemku u Obilního Trhu v Brně formou budovy, splňující funkci mateřské školky. Daná parcela se nachází v proluce vzniklé za 2. světové války, a celý pozemek pokračuje pak dále do kopce ke Špilberku. Návrh se skládá z budovy mateřské školky, spolu s pronajímatelnými plochami a podzemním parkováním. Budova je umístěna dále od uliční čáry z důvodu vytvoření vhodného prostředí pro pohyb dětí a zároveň předprostoru pro shromažďování.
Subject of my bachelor thesis was creating suitable building for kindergarten in Brno-City, near Obilni Trh square. Given parcel was situated opposive of Obilni Trh's square and was created partially by destruction of buildings during World war 2. Subject building's design consists of areas suited for Kindergarten, areas for renting and underground parking. Building is situated further away from the street line to create optimal setting for kindergarten and to offer space for city services.
Description
Citation
WALTER, J. Mateřská škola na Obilním trhu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. - předseda, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Viktor Svojanovský - tajemník, Ing.arch. Dušan Vostrejž - člen, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - člen, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Jaromír Walter seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Mateřská škola na Obilním trhu v Brně~ reagoval dostatečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO