Architektura chlazeného EGR systému pro benzínové motory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca je zameraná na preukazovanie vplyvov rôznych architektúr spätnej recirkulácie spalín na preplňované benzínové motory. Simulácie boli vytvorené v termodynamickom simulačnom programme GT-Power. Práca začína porovnávaním vplyvov spätnej recirkulácie na ustálené stavy motora, najmä z hľadiska spotreby, ktoré sú následne implementované do tranzientných modelov, simulujúc emisné testovacie cykly. Na konci práce sa venujem vplyvom spätnej recirkulácie na funkciu oxidačno-redukčného katalyzátora a na funkciu turbodúchadla.
This master s thesis is focused on proving the effects of different exhaust gas recirculation architectures on turbocharged gasoline engines. Simulations were made in thermodynamic simulation software GT-Power. It starts with comparing the effects of different exhaust gas recirculation architectures on the steady-state simulations, mainly from the fuel consumption aspect, which are later implemented into the transient models running emission test cycles. At the end of the thesis are described impacts of exhaust gas recirculation on the function of three-way catalyst and function of the turbocharger.
Description
Citation
POSPÍŠIL, J. Architektura chlazeného EGR systému pro benzínové motory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. Jiří Kubíček (člen) Ing. Tomáš Heger (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student seznámil odbornou komisi se svojí diplomovou prací (zadání, cíle, řešení, výsledky a závěr). Následovala část, kdy byly zodpovězeny otázky oponenta uvedené v Oponentském posudku. Dále byly položeny otázky týkající se diplomové práce: - Jak je definován součinitel ? - Proč se nazývá detonační hoření jako „klepání“? Co způsobuje zvukový projev detonačního hoření u pístového spalovacího motoru? - Jakých hodnot běžně nabývají rychlosti hoření směsi u zážehového motoru? - Jaká byla hlavní myšlenka a benefity z využití představeného EGR systému? - Byl zvažován vliv teploty u chlazeného a nechlazeného EGR systému? - Uvažuje model s mezní zapalitelností směsi? - Které další systémy EGR kromě prezentovaných znáte?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO