2019

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 424
 • Item
  Marketingový mix podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kabát, Adam; Milichovský, František; Kabát, Miroslav
  Bakalářská práce se věnuje marketingovému mixu malé společnosti MINUTKY.CZ s.r.o., která se zabývá návrhem výroby samoobslužných parních tepovačů a následným obchodem s nimi. Jedná se o nový výrobek na českém trhu. Práce se tedy zaměřuje na čtyři základní taktické marketingové nástroje, jimiž jsou produkt, cena, distribuce a propagace. Výsledkem práce by mělo být sestavení marketingového mixu tak, aby se tento nový produkt uchytil na trhu co nejlépe.
 • Item
  Návrh na zlepšení marketingové komunikace konkrétní společnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Romanová, Eva; Mráček, Pavel; Křivánková, Renata
  Bakalářská práce se zaměřuje předně na vysvětlení problematiky marketingové komunikace v části teoretické. V praktické části aplikuji teorii na konkrétní podnik. Zaměřuji se na analýzu aktuální situace e-shopu Spavín a v navrhuji zlepšení v oblasti marketingové komunikace, které by mohly tomuto e-shopu prospět a posílit ho.
 • Item
  Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kučírková, Kateřina; Žižlavský, Ondřej; Nikodým, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace vybraného podniku v letech 2008 až 2017. Pro rozbor finanční situace podniku je využito vybraných ukazatelů finanční analýzy, které jsou podrobněji vysvětleny v teoretické části práce. Tyto ukazatele jsou dále použity v praktické části práce. V závěrečné části jsou popsány návrhy na zlepšení současné situace podniku.
 • Item
  Hodnocení investičního záměru
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Blatný, Kryštof; Luňáček, Jiří; MBA, Vladimír Štěpán,
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením zamýšlené investice společnosti Siemens s.r.o. Cílem investice je zakoupení nových strojů za účelem úspory času a zvýšení produkce. Práce podává informace o stavu podniku a vyhodnocuje efektivnost investičního záměru. Výstupem je doporučení o jeho realizaci.
 • Item
  Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Sivolobová, Kateřina; Fojtů, Kateřina; Julinková, Petra
  Předmětem této bakalářské práce je finanční analýza společnosti BKR ČR, s. r. o. za období 2013-2017 včetně. V teoretické části budou uvedeny veškeré teoretické poznatky, vzorce a další nástroje potřebné pro zpracování analýzy. V praktické části bude představena společnost a provede se samotná finanční analýza. Následuje souhrnné zhodnocení finanční situace vybrané společnosti a případné návrhy na její zlepšení.