Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku Cars Trade M&M, s.r.o. za období 2012-2017. Finanční situace podniku je zhodnocena pomocí vybraných metod finanční analýzy. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska práce, která jsou následně využita v části analytické. Na základě výsledků provedené finanční analýzy dochází k odhalení konkrétních problémů podniku. Pro řešení těchto problémových oblastí jsou sestaveny návrhy a doporučení, které by měly vést ke zlepšení finanční situace.
Bachelor thesis is focused on assessment of the financial situation of the company Cars Trade M&M, s.r.o. for the period between 2012 and2017. The financial situation of the company is assessed using selected methods of financial analysis. In the first part of the bachelor thesis, theoretical starting points of the work are composed, which are then utilized in the analytical section. Based on the results of the financial analysis, the company's specific problems are then revealed. Proposals and recommendations are drawn up to address these problem areas, which should lead to an improvement in the financial situation.
Description
Citation
ZÁVIŠKOVÁ, R. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Kupčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
Otázka vedoucího – odpovězeno Otázky oponenta – odpovězeno Mgr. Konečný – Co myslíte položkou stárnutí automobilů? - odpovězeno Ing. Gláserová – V bakalářské práci jsou chyby v účetních výkazech uvedených v přílohách práce. Co znamená mínusová hodnota u závazků? Jaký význam mají Vaše závěry, když čerpáte ze špatných údajů? - neodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO