Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy FPO s.r.o. v letech 2013-2017 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Data pro ukazatele budou vycházet z účetních výkazů vybrané firmy. Výsledky jednotlivých ukazatelů budou následně porovnány s konkurencí a oborovým průměrem. Výstupem budou návrhy řešení, které by mohly finanční situaci zlepšit.
This bachelor thesis is focused on evaluation of financial situation of company FPO s.r.o. in period 2013-2017 using selected indicators of financial analysis. Data for the indicators will be based on the company's financial statements. These results of the individual indicators will be compared to the competition and industry average. The outcome will be proposals of solutions that could improve the financial situation.
Description
Citation
VAVERKA, D. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázka Ing. Krejčíř: Budou Vaše navrhy směřovat jen na některé odběratele (viz. statní instituce)? - zodpovězeno Otázka doc. Doskočil: Vysvětlete detailněji praktický proces prověřování odběratelů (viz. jeden z Vašich návrhů)? -zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO