2019

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 371
 • Item
  Analýza dynamických změn tepové frekvence u fibrilace síní
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Tesařová, Tereza; Hejč, Jakub; Ronzhina, Marina
  Bakalářská práce je orientována do problematiky zachycení abnormalit tepové frekvence a stanovení sledované variability v různě dlouhých EKG signálech, přímou analýzou k zvýšení úspěšnosti detekce fibrilace síní momentálně dostupných metod. Tematickému jádru práce předbíhá seznámení se se samotnou kapitolou dotýkající se elektrofyziologie srdce a vzniku vzruchu s jeho následným vedením uvnitř myokardu, včetně základní klasifikace srdečních arytmií a diagnostikovaného vychýlení od normálního rytmu. Rozebrání dynamické struktury fibrilace síní napomáhá k lepšímu pochopení v následujícím aplikování detekčních algoritmů v programovém prostředí MATLAB a dává podklad pro správnou diskusi při konečném souborném statistickém vyhodnocení souhrnu diskriminativních ukazatelů.
 • Item
  Analýza technických specifikací a možností terapeutických RTG pro nenádorové terapie
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Pospíšil, Milan; Mézl, Martin; Králík, Martin
  Tato práce se zabývá využitím rentgenového záření pro nenádorovou terapii. Popisuje vznik rentgenového záření, jeho účinky na lidský organismus a jak se před ním chránit. Dále je zde shrnuto, jaké nemoci se dají ozařováním léčit a na jakém principu je léčba založena. Přínosem práce je návrh převozného rentgenového pracoviště. Toto pracoviště je v další kapitole srovnáno s rentgenovým pracovištěm na Masarykově onkologickém ústavu, které se nenádorové terapii věnuje již deset let. Nedílnou součástí je také měření útlumu RTG záření různými materiály a popis kalibrace rentgenových systémů.
 • Item
  Implementace komunikačního rozhraní USB/LAN/WIFI
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Voneš, Jaroslav; Steinbauer, Miloslav; Roubal, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zaobírá implementací nejrozšířenějších moderních komunikačních rozhraní USB/LAN/WIFI pro ovládání inkubátoru přímo počítačem a také přes webové rozhraní. V semestrální práci je popsáno celkové řešení řízení inkubátoru za pomocí mikrokontroléru ATmega8 s možností výměny komunikačních rozhraní. Pro převodník USB byl použit obvod FT232 BM firmy FTDI, od firmy LANTRONIX pro převodník Ethernet byl použit převodník XPORT a nakonec pro komunikaci WIFI byl zvolen obvod ESP 8266
 • Item
  Psychoakustické vnímání shodně instrumentovaných souzvuků různě rozložených ve stereu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Juren, Vojtěch; Jirásek, Ondřej; Musil, Jaroslav
  Tato práce se zabývá psychoakustickým vnímáním shodně instrumentovaných souzvuků různě rozložených ve stereu. Také se zabývá psychoakustickým vnímáním neshodně instrumentovaných souzvuků různě rozložených ve stereu. Práce představuje, co je psychoakustické vnímání, podle čeho se určuje barva zvuku, jak funguje maskování mezi zvuky a pro člověka. Dále jsou ukázány zkoumané souzvuky (akordy), které byly různě rozloženy ve stereu. Akordy při výzkumu poslouchalo 72 posluchačů. Tito posluchači podle zvolené škály hodnotili srozumitelnost nástrojů, kdy v rámci akordu vždy každý jednotlivý tón hraje jiný nástroj. Nástroje byly rozděleny do tří kategorií podle jejich tvorby vyšších harmonických složek. Posluchači také hodnotili srozumitelnost nástrojů. Data od posluchačů byla vyhodnocena psychoakustickou metodou sémantického diferenciálu a byly určeny závěry.
 • Item
  Generátor útoků na SCADA protokoly
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Hudec, Jan; Blažek, Petr; Fujdiak, Radek
  Cílem bakalářské práce je realizace generátoru útoků na protokol IEC 61850 s využitím knihovny libpcap. Součástí řešení je také simulace zařízení vyskytujících se ve SCADA systémech. Teoretická část přibližuje strukturu protokolů DNP3, IEC 60870 a IEC 61850 a dále popisuje vybrané útoky. V praktické části dochází k realizaci útoků zaměřených na komunikaci mezi uzly SCADA systému, konkrétně na GOOSE a Sampled Values. Simulovaná zařízení generují komunikaci s využitím knihovny libiec61850, na kterou jsou pak útoky cíleny.