Aplikace kvaternionů a Cliffordových algeber v robotice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na Cliffordovy alebry a jejich podalgebry, kvaterniony a geometrickou algebru G(3, 1). V práci je popsán teoretický základ Cliffordových algeber, který je využit v kapitole věnující se geometrické algebře G(3, 1). S využitím objektů a transformací, které se v geometrické algebře G(3, 1) vyskytují, jsou uvedeny příklady využití v robotických systémech.
This bachelor thesis focuses on Clifford algebras and their subalgebras, quaternions and geometric algebra G(3, 1). The thesis describes teoretical basis of Clifford algebras, which is used in chapter dedicated to geometric algebra G(3, 1). Examples of applications geometric algebra G(3, 1) in robotic systems are shown by using transformations and objects of that algebra.
Description
Citation
HUJŇÁK, J. Aplikace kvaternionů a Cliffordových algeber v robotice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (předseda) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. (člen) RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-18
Defence
Student prezentoval výsledky svojí bakalářské práce na téma: Aplikace kvaternionů a Cliffordových algeber v robotice. Následně odpovídal na otázky oponenta práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO