Effect of the preparation of lime putties on their properties

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-12-08
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Springer Nature
Altmetrics
Abstract
In the study of lime as the basic component of historical mortars and plasters, four lime putties prepared from various kinds of lime of various granulometry and by various ways of preparation were evaluated. The rheological properties and micro-morphologic changes, growing of calcite crystals, and rate of carbonation were monitored. The lime putty prepared from lump lime achieves the best rheological properties, yield stress 214.7Pa and plastic viscosity 2.6Pa·s. The suitability of this lime putty was checked by testing the development of calcium hydroxide and calcite crystals using scanning electron microscopy and environmental scanning electron microscopy. The disordered crystals of calcium hydroxide exhibit better carbonation resulting in the large crystals of calcite; therefore, the mortar prepared from the lump lime has the highest flexural strength and compressive strength 0.8/2.5MPa, its carbonation is the fastest and exhibits the longest durability. Also, thanks to the micro-morphological characterization of samples in their native state by means of environmental scanning electron microscopy, the new way of lime putty preparation by mixing was proven. The preparation consists in the mechanical crash of the lime particles immediately after hydration. This enables the properties of putty prepared from lump lime to be nearly reached.
Byly sledovány reologické vlastnosti a mikro-morfologické změny, růst kalcitových krystalů a rychlost karbonace vápenných kaší připravených různými způsoby. Vápenná kaše připravená z kusového vápna dosáhla nejlepších reologických vlastností, mezního stresu 214,7 Pa a viskozity plastu 2,6 Pa.s. Vlastnosti byly studovány rovněž prostřednictvím vývoje krystalů hydroxidu vápenatého a po jeho karbonataci i vzniklého kalcitu za použití skenovací elektronové mikroskopie a environmentální skenovací elektronové mikroskopie. Porušené krystaly hydroxidu vápenatého, připraveného z kusového vápna, vykazují lepší karbonaci za vzniku velkých krystalů kalcitu; proto malta připravená z kusového vápna má nejvyšší pevnost v ohybu a pevnost v tlaku 0,8 / 2,5 MPa, její karbonace je nejrychlejší a vykazuje nejdelší trvanlivost. Díky mikromorfologické charakterizaci vzorků v jejich přirozeném stavu pomocí environmentální skenovací elektronové mikroskopie bylo prokázáno, že při úpravě vápenné kaše mixováním se zmenší částice hydroxidu vápenatého, a to vede k podobným vlastnostem vápenné kaše, jako v případě kaše z kusového vápna.
Description
Citation
Scientific Reports. 2017, vol. 7, issue 1, p. 1-9.
http://link.springer.com/article/10.1038/s41598-017-17527-3
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO