Fotogrammetrická rekonstrukce místa nehody za pomoci bezpilotního prostředku

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-04
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Rekonstrukce místa dopravní nehody má zásadní vliv na následnou forenzní analýzu. Kvalita a přesnost získaných podkladů přímo ovlivňuje rozsah možného zpracování a dosažitelnou úroveň analýzy. Cílem tohoto příspěvku je ukázat možnosti využití fotogrammetricky zpracovaných snímků pořízených z bezpilotních prostředků pro tvorbu přesných ortofotomap míst silničních nehod (s rozlišením až GSD 1 cm/px). Pro zhodnocení dosažitelné kvality a vhodnosti získaných výstupů bylo provedeno celkem 10 měření v rámci crash-testů konaných u nás i v zahraničí. výsledná ortofota místu střetu byla porovnávána s různými měřičskými metodami, které se v současnosti již běžně využívají. výsledná kvalita, obrazová věrnost a dosahovaná přesnost ortofot potvrdila vhodnost využití navrhovaného řešení pro potřeby soudně znalecké analýzy.
Reconstruction of accident site has a major impact of any subsequent forensic evaluation. The accuracy and extend of obtained information directly affects the possibilities of resulting analysis. The aim of this contribution is to present a simple utilisation of photogrammetric measurements in combination of unmanned aircraft systems to create a very accurate and detail orthographic images of crash sites (GSD of 1cm/px). In total, ten crash tests measurements were used to evaluate the possibilities of proposed approach. Generated orthophotos were compared with conventional measuring techniques and further assed. The resulting information value and achieved accuracy of results (up to 2 cm) proved its viability and suitability for wider use.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2018. vol. 29, č. 1, s. 30-34. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO