Kam dnes směřují činnosti katastrálních úřadů

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-04
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Cílem příspěvku z oblasti katastru nemovitostí je nejen shrnutí nových možností k získávání dostupných informací z katastru užitečných při oceňování nemovitostí, ale i seznámení účastníků s novými významnými úkoly katastrálních úřadů za účelem zkvalitnění údajů katastru nemovitostí tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení katastrálního zákona. Bude se jednat zejména o činnosti související s revizemi a další etapou obnovy katastrálního operátu
The aim of the contribution from the field of real estate kadastre is not only a summary of new possibilities for obtaining available information from the cadastre useful in real estate appraisal but also the acquaintance of the participants with the new important tasks of the cadastral offices in order to improve the cadastre data as they result from the relevant provisions of the cadastral law. This will include, in particular, the activities related to the revisions and the next stage of the cadastral project renewal.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2018. vol. 29, č. 1, s. 18-21. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO