Rozvoj personálního řízení firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj personálního řízení firmy STAS - Pavel Sehnal. První část práce je zaměřena na obecnou problematiku personálního řízení. V druhé části analyzuji současný stav firmy. Výsledkem práce jsou vypracované návrhy na zlepšení personálních činností.
Master´s thesis is focusing on the development of personal management of STAS - Pavel Sehnal company. First part of the thesis describes common requirements of personal management. In the second part I analyze present state of the company. The result of the thesis are suggestions, how to improve the personal management.
Description
Citation
SEHNALOVÁ, P. Rozvoj personálního řízení firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
Ing. Jindřich Dušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) Ing. Václav Zeman (člen) PhDr. Ing. Jiří Pokorný, CSc. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-05
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO