Detekce polohy očí v obrazech obličeje pomocí Houghovy transformace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce pojednává o využití metody Houghovy transformace pro detekci očí v obrazech obličeje. Věnuje se nezbytnému předzpracování obrazu, konkrétně hranové detekci. Dále pojednává o samotné Houghově transformaci a popisuje metodu pro detekci jednoduchých útvarů jako jsou přímka a kružnice. Následně je objasněna implementace Houghovy transformace pro detekci kružnic společně s algoritmem vyhodnocujícím Houghův prostor. V poslední části jsou zobrazeny dosažené výsledky a je provedeno zhodnocení algoritmu detekce společně s diskuzí nad využitím Houghovy transformace při detekci polohy očí v obrazech obličeje.
The thesis discusses the detection of eyes in facial images by means of Hough transform. It is dedicated in the necessary preprocessing of the image, especially in edge detection. Further it discusses the Hough transform itself and describes the method for detection of simple shapes such as lines and circles. Subsequently, the thesis illustrates the implementation of Hough transform for detecting circles along with an algorithm evaluating Hough space. The last part contains the results and an assessment of detection algorithm along with a discussion of utilization the Hough transform for detection of eyes in facial images.
Description
Citation
JANOVIČ, T. Detekce polohy očí v obrazech obličeje pomocí Houghovy transformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student odpověděl na otázky členů komise. doc. Drastich: Limitace navržených algoritmů. doc. Kolář: Metody, které by bylo vhodné použít pro zvětšení robustnosti. Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO