Analýza a využití laseru při obrábění.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Základním cílem této bakalářské práce je analyzovat laser a jeho aplikace v oblasti strojírenství a to především v odvětví obrábění materiálů. Práce uvádí rozbor základních typů laseru a laserových systémů, jež jsou v dnešní průmyslové praxi využívány. Dále je potom rozebírána problematika interakce laserového paprsku s obráběným materiálem a v neposlední řadě práce analyzuje technologické procesy obrábění materiálů laserem, jež se ve strojírenství dnešní doby vyskytují nejhojněji. Autor se především zaměřuje na obecné a komplexní shrnutí daného problému.
The main object of this bachelor’s thesis is analyzing the laser and its application in mechanical engineering especially in material machining. The work introduces basic laser´s types and laser´s systems analysis used in current industrial profession. The problems of laser ray interaction with machined material are analysed and the most occurred technological processes in machining of material by laser in engineering in current time are analysed. The author is focused on general and complex summary of relevant problem firstly.
Description
Citation
KAVAN, P. Analýza a využití laseru při obrábění. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen)
Date of acceptance
2009-06-19
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Jaké je bezpečnostní riziko při případné destrukci čočky z materiálu selenid zinku ZnSe za provozu laseru? 2. Jaký je výsledek interakce fotonu paprsku a atomu obráběného materiálu? 3. Kde se dají vyžít laserové technologie? 4. Jaký je maximální výkon laserových zařízení požívaných pro obrábění v dnešním době? 5. Vyjmenujte druhy laserů? 6. V jaké operaci se nejvíce vyžívá laserová technologie v dnešní době?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO