Technologie výroby plastového krytu mobilního telefonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na technologii vstřikování plastických hmot. Zadaný díl je ochranný kryt mobilního telefonu. První část práce je zaměřena na popis technologie, s hlavním zaměřením na konstrukci formy. Druhá část práce obsahuje výpočty parametrů potřebných pro výrobu spolu s technicko-ekonomickým hodnocením zvoleného konstrukčního provedení.
The master´s thesis is focused on technology of injection plastics. The specified part is guard cover of mobile phone. The first part of thesis is focused on description of technology with priority on construction of form. The second part of thesis includes calculations of parameters, which are needed for production, along with techno-economic evaluation of selected construction design.
Description
Citation
HERALT, A. Technologie výroby plastového krytu mobilního telefonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Posluchač seznámil zkušební komisi s obsahem své diplomové práce. Odpověděl na otázky oponenta. Otázky: Jsou funkční části nástroje jen zakalené? Nebo i popuštěné? Který z uvedených materiálů, použitých k výrobě zadané součásti, je odolnější vůči nárazu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO