Přehled technologií pro rapid prototyping pro výrobu kovových pototypů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je podat přehled metod rapid prototyping, které umožňují zpracovávat kovové materiály. Vysvětluje principy starších i nejmodernějších metod, které jsou: selective laser sintering, direct metal laser sintering, laser engineered net shaping, direct metal deposition a elektron beam melting. V práci se nachází ukázky reálných aplikací na součástech. Ke konci jednotlivých metod jsou uvedena nejnovější zařízení dostupná na současném trhu a jejich technické specifikace. Celá práce je doplněna obrázkovou dokumentací. V závěrečné pasáži je analýza získaných poznatků a nastíněn možný budoucí vývoj.
The aim of this bachelor paper is to make a survey of Rapid Prototyping methods which enable workability of metal materials. It explains the principles of older methods as well as the latest ones including Selective Laser Sintering, Direct Metal Laser Sintering, and Laser Engineered Net Shaping, Direct Metal Deposition and Electron Beam Melting. The paper presents the examples of practical applications on component parts. The latest equipment and machinery available on present market and their technical specification are listed at the end of the description of individual methods. The paper is completed with visual documentation. The final part of the paper contains the analysis of gained pieces of knowledge and future possible development is outlined.
Description
Citation
ŽABA, T. Přehled technologií pro rapid prototyping pro výrobu kovových pototypů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO