Suroviny a mikroorganismy pro výrobu pálenek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Výroba destilátů patří k tradičním fermentačním výrobám. Než se ze suroviny stane kvalitní pálenka musí projít řadou procesů. Nejdůležitějšími z procesů jsou kvašení, které probíhá díky mikrobiální kultuře, destilace a následná rektifikace a v neposlední řadě zrání destilátu, pro které je nutné vybrat vhodnou nádobu. Pro všechny procesy jsou určené dané podmínky, za kterých by měly probíhat, aby výsledný destilát dosáhnul co nejlepší kvality a senzorických vlastností. Proto se tato práce snaží zmapovat tyto jednotlivé procesy a zaměřuje se převážně na proces kvašení.
The production of distilled ranks among established fermentative production. Than the first – quality spirits is became from raw material, it is obliged to change ranks processes. The important from the processes are alcoholic fermentation, which proceeds owing to mikrobiological cultures, distillation and subsequent rectification and at not least ranks aging distilled, for which is necessary selected appropriate container. For all processes the granted conditions are appointed, under which the processes would ocur, so resulting distilled achieved the first – quality and the best sensory character. Therefore this work does one’s best map these single processes and it is largely intent on fermentative processes.
Description
Citation
JECHOVÁ, I. Suroviny a mikroorganismy pro výrobu pálenek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biotechnologie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-24
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Potáček: Jak zabráníte kontaminaci kvasu bakteriemi? doc. Omelková: Jak si představujete, že vypadá mikroflóra po procesu mytí, které uvádíte v přípravných operacích? Po tomto kroku by bylo nutné přidat kvasinky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO