2018/2

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Kurzy soudního znalectví
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně otevírá nový ročník kurzů technického znalectví.
 • Item
  X. ročník mezinárodní forenzně vědecké konference doktorského studia Junior Forensic Science 2018
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06) Bucsuházy, Kateřina; Dvořáková, Pavlína; Stáňa, Ivo; Mikulec, Roman
  Dne 26. dubna 2018 se v prostorách Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně uskutečnil jubilejní 10. ročník konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2018 (JuFoS 2018). Cílem konference každoročně pořádané Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně je prezentace prací, poznatků a výsledků ve forenzních disciplínách, kterých zejména studenti doktorského studia dosáhli. Součástí konference je rovněž odpolední odborný program, jehož cílem je představit vybraná témata forenzních věd široké veřejnosti.
 • Item
  Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 12. 2017
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06) Bradáč, Albert
  Cenové mapy stavebních pozemků obcí, které jsou v přehledu uvedeny tučným písmem, jsou k 31. 3. 2018 platné (celkem 7 obcí). CMSP obcí, které jsou uvedeny obyčejným písmem, byly sice postupně vyhlášeny v období od 1. 9. 1992, v současnosti již nejsou účinné; byly však účinné v období specifikovaném ve sloupcích č. 7 a č. 8. Nově oproti minulé tabulce k 31. 12. 2017 přibyly 1. ledna 2018 CMSP Horoměřice č. 13, Most č. 8, Olomouc č. 21, Ostrava č. 18 a Praha č. 21. Platné jsou nadále ještě CMSP Doubravčice č. 2 a Zlín č. 11. Je-li u čísla platné mapy uvedeno www, je grafická část CMSP k dispozici na Internetu. Je-li uvedeno p.č., je k dispozici seznam parcelních čísel s jednotkovými cenami. Podle www.mfcr.cz zpracoval prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
 • Item
  Přehled konferencí 2018
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Přehled konferencí v roce 2018
 • Item
  Jakých častých a závažných chyb při prevenci a zvládání rizik se managementy dopouštějí
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06) Kruliš, Jiří
  Odborníci na rizika se shodují, že managementu rizik stále není v našich organizacích věnována potřebná pozornost. Manažeři se hledáním hrozeb a jejich příčin systematicky nezabývají a ztrácejí pak čas hašením problémů, které vůbec nemusely vzniknout, kdyby proaktivně využívali osvědčené postupy identifikace a prevence rizik. Často se chovají podle hesla „Ono to nějak dopadne“ nebo „Určitě by se to dalo dělat líp, ale teď není čas to měnit“. Dobrý manažer včas rozpoznává nedostatky, které snižují výkonnost lidí a týmů, jejich motivaci a rozvoj potřebných schopností. Hrozby, které ohrožují pracovní procesy a mohou způsobovat nežádoucí události i závažné finanční ztráty. Které brání implementaci potřebných změn nebo využívání rizik jako příležitosti k zlepšování atd. Opakovaně potvrzovanou zkušeností je, že časové a finanční prostředky vynaložené na systematické hledání příčin a cest k jejich proaktivní prevenci se velmi rychle vrátí. Příspěvek byl publikován na XXVII. mezinárodní konferenci Expert Forensic Science 2018.