Nová instrukce Ministerstva spravedlnosti o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-06
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Ministerstvo spravedlnosti vydalo dne 23. 11. 2017 Instrukci č. 8/2017, č. j. 26/2017-OJD-ORG/32, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách (dále jen „instrukce“). Instrukce je dostupná ve formátu pdf na stránkách ministerstva www.justice.cz a Hledat: Instrukce č. 8/2017 nebo přímo na adrese https://portal.justice.cz/Justice2/ ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=6712&d=351814. Originál instrukce má 13 stran vlastního textu, jejích 11 příloh pak 49, celkem 62 nečíslovaných stran. V tomto příspěvku přinášíme pokud možno stručně její obsah ve vztahu k praktickému výkonu znalecké činnosti; v případě aplikace jejích ustanovení doporučujeme prostudovat plné znění instrukce a její návaznost na zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, (dále jen „zákon“) a jeho prováděcí vyhlášku č. 37/1967 Sb. (dále jen „vyhláška“), oboje v aktuálním znění. (Pro tlumočníky platí instrukce obdobně.)
Description
Keywords
Citation
Soudní inženýrství. 2018, roč. 29, č. 2, s. 59-72. ISSN 1211-443X.
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO