Ateliér tělového designu

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Červenající se papír
  (Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2020-12-07) Klodová, Lenka
  Studie Červenající se papír se týká Kurzu pornostudií, který autorka vyučuje od roku 2008 na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Jádro publikace tvoří výsledek experimentálního průzkumu, který v kurzu iniciovala mezi lety 2015 – 2018. Jednalo se o projekt pornografického časopisu složeného z nesourodých dvoustran, které vytvořili studenti jako závěrečnou práci kurzu. Experiment zachycuje vizuální názor mladých adeptů umění na již odcházející formát pornografické produkce – tištěný časopis, přičemž poskytuje záminku pro obecnější úvahu. Problémem, jímž se autorka v úvodu zabývá, je otázka původu, možností a způsobu výuky Pornostudií.
 • Item
  UV FAKTOR 3 Tři cykly Uměleckého výzkumu mezi FAVU VUT v Brně a FSS MUNI
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2016-12-01) Klodová, Lenka; Jakalová, Zuzana; Reisová, Kristína; Essender, Lukáš; Plachký, Tomáš; Nytrová, Kristýna; Kleinerová, Zuzana; Korbičková, Jolana
  Publikace je shrnutím tří ročníků předmětu Umělecký výzkum – Tělo na poli umění a sociologie, který probíhal mezi FAVU VUT a FSS MUNI. Je souborem pedagogických záměrů jednotlivých vyučujících, konceptů kurzů a vybraných prací studentských kolektivů za jednotlivé ročníky. Základní premisou kurzů byla poměrně zřejmá blízkost současného výtvarného umění a humanitních věd, kterou jsme ještě podpořily spojením specifických oborů a výběrem ideálních tematických oblastí. Kniha reflektuje také dvě obecnější otázky, které vykrystalizovaly z průběhu kurzu: 1. V období pěti let, které trvání kurzu zahrnovalo, došlo k vývoji diskurzu uměleckého výzkumu, k velkému nárůstu materiálů, které se ho týkají, a zároveň v některých směrech i k jeho zúžení do institucionální podoby. Pokusíme se srovnat naše původní náhledy na tento způsob zkoumání s aktuálním stavem. 2. Již po prvním ročníku kurzu bylo jasné, že komunikace a osobní vztahy mezi studenty, jejich oborové předsudky i rozdílné zkušenosti s metodami pedagogického a tvůrčího procesu budou silnými proměnnými. Tento aspekt se pokusíme zachytit ve svých závěrečných poznámkách.