Červenající se papír

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-12-07
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění
Altmetrics
Abstract
Studie Červenající se papír se týká Kurzu pornostudií, který autorka vyučuje od roku 2008 na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Jádro publikace tvoří výsledek experimentálního průzkumu, který v kurzu iniciovala mezi lety 2015 – 2018. Jednalo se o projekt pornografického časopisu složeného z nesourodých dvoustran, které vytvořili studenti jako závěrečnou práci kurzu. Experiment zachycuje vizuální názor mladých adeptů umění na již odcházející formát pornografické produkce – tištěný časopis, přičemž poskytuje záminku pro obecnější úvahu. Problémem, jímž se autorka v úvodu zabývá, je otázka původu, možností a způsobu výuky Pornostudií.
The study The Blushing Paper concerns the Course of Pornostudy, which the author has been teaching since 2008 at the Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology. The core of the publication is the result of an experimental survey, which she initiated in the course between 2015 - 2018. It was a project of a pornographic magazine composed of disparate pages, which were created by students as the final work of the course. The experiment captures the visual opinion of young art adepts on the already outgoing format of pornographic production - a printed magazine, while providing an excuse for a more general consideration. The problem that the author deals with in the introduction is the question of the origin, possibilities and method of teaching Porn Studies.
Description
Citation
Červenající se papír. 2020, p. -.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO