Fakulta výtvarných umění

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Je to i tvůj PRŮVODCE
  (Je to i tvoje město, 2020-02-08) Hauser, Filip; Šebek, Matěj; Vaněk, Martin
  Je to i tvůj PRŮVODCE se zaměřuje na nejdůležitější jindřichohradecké architektonické památky 20. století. Jak na jejich autory, tak také na monumentální sochařskou tvorbu. Mnohdy, až na výjimky se nejedná o ikonické městské stavby nebo skulptury. Moderní architektura i sochařství jsou zde roztroušeny v různých městských čtvrtích. Rozhodli jsme se proto tuto mapu koncipovat jako souhrn jednotlivých zastávek, ačkoliv vycházíme z procházek městem, které jsme v průběhu let 201719 jako iniciativa Je to i tvoje město pro veřejnost organizovali. Každý si tak může vybrat zajímavé lokality a propojit si je podle svého uvážení. Z různých důvodů se do mapy nevešly všechny příklady architektury a pomníkové tvorby 20. století, avšak snažili jsme se zařadit ty nejvýznamnější.
 • Item
  Bydlení jako výjimka, evikce jako každodennost
  (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2023-05-09) Doboš, Pavel; Jamrichová, Kristína; Mácha, Jakub; Mohyla, Ondřej; Novotný, Roman; Růžičková, Martina
  Text se zaměřuje na eviktabilitu a evikci obyvatel obytného domu v malém jihoslovenském městě. Obyvatelé zkoumaného domu jsou převážně romského původu, nicméně kulturní problém rasismu je propojen s problematikou politickou, ekonomickou, právní, i vědecko-výzkumnou a aktivistickou. Metodologicky je založen na angažovaném etnografickém výzkumu. Výzkum je transdisciplinární, text však vychází z kritické humánní geografie. Teoretický rámec přejímá z geografií evikce, které k evikci přistupují jako k nastávajícímu afektujícímu procesu, který nezdůrazňuje jen strukturální a jiné příčiny evikce nebo její negativní důsledky. Procesuální přístup zdůrazňuje především v přítomnosti probíhající vystěhovávání, které časově znamená více než jen samotný akt vymístění z domova – znamená trvající efekt vlivu suverénní moci skrze hrozby vystěhováním nebo „rušení domova“ skrze neposkytování pro důstojný život důležité infrastruktury. Analýza rozlišuje čtyři nastávající fáze. První ukazuje, jak jsou nájemníci prekarizováni, když se jejich stigmatizace jako Romů střetává s městem prosazovanými neoliberálními imperativy individuální odpovědnosti. Ve druhé fázi nastává evikce a přináší afekty zmatení, zoufalství a strachu. Ve třetí fázi přichází rezistence proti svévoli suverénní moci městských autorit. Ve čtvrté fázi se projevují částečné úspěchy rezistence, ale suverénní moc města zároveň šíří svou prostorovost. Nejde zde o finalizovaný stav a evikce se může nadále různě vyvíjet.
 • Item
  Web Is the Key. On the Design of Black Box
  (Masaryk University Press, TIC Brno, 2023-01-25) Matějová, Alina; Staša, Oliver
  The Chapter Web Is the Key: On the Design of the Black Box gives insight into the work of a graphic designer and web programmer. It describes the conceptual background and inspirational sources for web design, with an emphasis on the complementary relationship or inseparable link between graphic elements and functional features of the web. Finally, it is explained how the ideas of artificial intelligence (unsupervised learning) have been woven into the operation of the website.