2020/3

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Nové předpisy (4. 6. 2020 – 28. 10. 2020)
  (Akademické nakladatelství CERM, 2020-11) Bradáč, Albert
 • Item
  Hodnotící kritéria ranivého potenciálu malorážových střel a jejich vývoj
  (Akademické nakladatelství CERM, 2020-11) Juříček, Ludvík; Ficek, Martin; Moravanský, Norbert
  Autoři předloženého příspěvku si jako cíl stanovili provedení analýzy stávajících kritérií určených pro kvantifikované hodnocení ranivého potenciálu střel malorážových zbraňových systémů. Zde uvedená kritéria jsou chronologicky řazena s ohledem na jejich historický vývoj. Pojem ranivý potenciál je zde uveden jako fenomén spadající do oboru experimentální ranivé balistiky, který souvisí s metodami nepřímé identifikace a jejich využitím v experimentálním postřelování substitučních fyzikálních modelů, zastupujících reálné biologické objekty. Vedle analyticky odvozených hodnotících kritérií na základě vhodně zvolené fyzikální veličiny, je zde důraz položen na empirická kritéria, mající svůj základ ve výsledcích balistických experimentů. Při sestavování jednotlivých kritérií bylo nutné postupovat odděleně u střeliva určeného pro obranu (KKZ) a puškového střeliva (DKZ), a to z důvodu výrazných odlišností konstrukčních a balistických parametrů hodnoceného střeliva.
 • Item
  Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 30. 6. 2020
  (Akademické nakladatelství CERM, 2020-11) Bradáč, Albert
  Cenové mapy stavebních pozemků obcí, které jsou v přehledu uvedeny tučným písmem, byly k 30. 6. 2020 platné (celkem 7 obcí: Doubravčice CMSP č. 2, Horoměřice č. 13, Most č. 9, Olomouc č. 23, Ostrava č. 20, Praha č. 24 a Zlín č. 12). CMSP obcí, které jsou uvedeny obyčejným písmem, byly sice postupně vyhlášeny v období od 1. 9. 1992, v současnosti již nejsou účinné; byly však účinné v období specifikovaném ve sloupcích č. 7 a č. 8. Většina CMSP je přístupná na webu příslušné obce. Podle www.mfcr.cz zpracoval prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
 • Item
  Přehled konferencí 2021
  (Akademické nakladatelství CERM, 2020-11)
 • Item
  Z historie Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně – III
  (Akademické nakladatelství CERM, 2020-11) Bradáč, Albert
  V předchozích příspěvcích jsme se zabývali počátečním obdobím vzniku ústavu do roku 1970, včetně stručné znalecké analýzy některých nehod, zejména železničních. Do problematiky ústavu spadala od počátku také technická analýza dopravních nehod silničních; ukažme si proto jejich problematiku z hlediska historie oboru obecně, rozvoj teorie a nakonec zajímavé příklady nehod řešené ústavem, zejména v prvopočátcích. Připojena je také problematika oceňování vozidel. Jedná se o případy již dávné, k nimž již většinou není podrobná dokumentace; čtenáři jistě prominou zjednodušené názorné nákresy, vyhotovené v programech, jež jsou k dispozici v MS Office –Vložit obrazce v MS Word a Malování.